landgoed GILDEBOSCH


 

Boskavel

 

De Boskavel is gelegen aan de westkant van het ven. De Boskavel heeft de volgende kwaliteiten:

  • Oprijlaan met terug liggende poort
  • Woning ligt aan het ven, maar verscholen in het bos
  • Zichtlijnen vanuit de woning naar het noorden, oosten en zuidoosten
  • Bouwblok 4.200 m2
  • Maximaal bouwvolume 2.250 m3 waarin maximaal 3 woonéénheden
  • Maximale bouwhoogte 6 meter
  • Oppervlakte bijgebouwen maximaal 100 m2 per woonéénheid
  • Totale oppervlakte in eigendom bijna 10.000 m2
  • Terreinafscheiding niet zichtbaar in het bos te realiseren op de met een zwarte stippellijn aangegeven locatie; de oostelijke afscheiding wordt gevormd door het ven


Voor meer informatie over het nieuwe landgoed Gildebosch en de Boskavel kunt u zich wenden tot de makelaar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De initiatiefnemer realiseert vrijwel het gehele landgoed: de nieuwe natuur, lanen, paden, vennen etc.

U hoeft slechts uw droomhuis te verwezenlijken: de initiatiefnemer informeert u graag over alle mogelijkheden!