landgoed GILDEBOSCH


Exclusief wonen op een nieuw landgoed...

Aan de basis voor het nieuwe landgoed Gildebosch ligt een weldoordachte ontwerpvisie: de kwaliteiten van het landschap als drager worden, samen met hoogwaardige architectuur en beeldkwaliteit, tot een unieke eenheid gesmeed. Het ontwerp van uw woning en de situering in het landschap moeten dus voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit en uitstraling. Toekomstige bewoners krijgen binnen deze ontwerpvisie natuurlijk alle ruimte om hun persoonlijke woonwensen, hoe specifiek en bijzonder ook, tot in het kleinste detail in te vullen. Op deze manier wordt gegarandeerd dat deze nu al unieke woonomgeving ook voor de toekomst bewaard blijft!

...een topkwaliteit woonmilieu!

Landschapsarchitect, Martien van Osch, aan het woord:

“Van natte poelen tot hoge droge gronden met heide en bossen, verborgen waterpartijen en een groot nieuw ven. Aan de randen parallel lopende groene singels met langgerekte smalle bloemrijke weiden ertussen: een fraaie beschutte uitvalsbasis voor foeragerend wild. Het landgoed wordt ontsloten via een prachtige groene route.”

 

"Wonen op absoluut topniveau midden in de natuur!"